BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

kształci w następujących kierunkach:

     

a także

   
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik precyzyjny,
  • blacharz samochodowy,
  • optyk-mechanik,
  • lakiernik,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • elektryk,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.
  
 

 

Podejmując kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 jesteś jednocześnie uczniem i młodocianym pracownikiem. Uczysz się:

- ogólnokształcących przedmiotów podczas zajęć lekcyjnych w CKZiU: 3 dni w tygodniu w klasie 1 i 2 dni w tygodniu w klasie 2 i 3;

- teoretycznych przedmiotów zawodowych uczestnicząc raz w roku w 4-tygodniowych kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w CKZiU,

- praktycznej nauki zawodu u wybranego pracodawcy lub w CKP: 2 dni w tygodniu w klasie 1 i 3 dniu w tygodniu w klasie 2 i 3.

Dla chętnych, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, oferujemy wyjazdy do Hiszpanii, Austrii, Włoch, Słowacji czy Irlandii w ramach programu Erasmus+.