LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

    Nasze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształci w formie zaocznej. Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów), zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Ukończenie liceum umożliwia zdobycie średniego wykształcenia oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego. Do szkoły mogą zapisywać się osoby, które ukończyły 18 lat i są absolwentami gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej zaczynają naukę od klasy drugiej.

 

PROGRAM ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Opublikowaliśmy terminy zajęć oraz aktualny harmonogram zjazdów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

PLANY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH 2020

Więcej informacji znajdziesz tutaj.