Ogłoszenie

 

UWAGA SŁUCHACZE LUTW!

 

Ważna informacja !

 

Wszystkie osoby zapisane na zajęcia ruchowe są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach. Wzór zaświadczenia do pobrania znajduje się poniżej.

 

Wzór zaświadczenia :

Zaświadczenie lekarskie