W związku z małą frekwencją na wykładach wprowadzamy zapisy. Wykłady zostaną przeprowadzone jeżeli zapisze się na nie minimum 50 Słuchaczy. Zapisywać można się osobiście w siedzibie LUTW (ul. Grunwaldzka 2-20 pok 5), telefonicznie (76 722 35 40) lub przez FB.

 

Proponowane wykłady w miesiącach luty i marzec:

1. dr Robert Żeleźny - cd. "Odzyskanie niepodległości przez Polskę"

2. dr Grzegorz Niemyjski - " Sztuka Legnicy"

                                                                             Serdecznie zapraszamy