2019-ncov

 

Szanowni Państwo,


Członkowie Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej,


W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego uprzejmie proszę o ograniczenie, bądź rezygnację z wydarzeń o charakterze zbiorowym, lub też przeniesienie ich na inny termin.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji epidemiologicznych znajduje się pod adresem http://gis.gov.pl/mapa/) oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (lista szpitali zakaźnych w Polsce znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali). Nie jest to szpitalny oddział ratunkowy SOR ani lekarz rodzinny.


Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.


Załączam również aktualną informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla Seniorów. https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Klag

Sekretarz DSRS