Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020 zostanie opublikowany pod koniec września.