Zajęcia w CKZiU ul. Lotnicza 26 oraz w pozostałych miejscach poza terenem CKZiU.

Rok akademicki 2018/2019

Plik w formacie PDF