Spotkanie z pedagogiem 29 maja 2019r.

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 16.30 odbędą się zebrania, podczas których wychowawcy poinformują o przewidywanych ocenach rocznych. Bezpośrednio po zebraniach zapraszam na spotkanie z pedagogiem w auli szkolnej. Celem spotkania będzie zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie CKZiU oraz podanie informacji o osobach i instytucjach, do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Jednocześnie informuję, że w Centrum została umieszczona skrzynka na uwagi dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem

Izabela Stasiak-Kicielińska